Leen Bakker - Folder van 29.03.2021 tot 31.07.2021 - Pagina 3
Hier is pagina 3 van 13 pagina's van de Leen Bakker folder, geldig van 29.03.2021 tot 31.07.2021.Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Volgende PaginaAndere inhoud van deze pagina

Deze tekst wordt automatisch gegenereerd, dus deze kan fouten bevatten.

4

À

CO

+05

=

NS

I

7

2

2

4

R

Haal de zon in huis!

/

LL]

ue

DR

\

Het gebruik van natuurlijke materialen

bnn en en

EEN

D

5

0

u

en kleuren in je interieur is hartstikke

R.

Din

Pd

Y

|

À

RS

2

hot. Met de kleuren geel, goud en bruin

|

D”

EN

Ss

Ze

haal je namelijk de zon in huis. Combi-

R

x

Ver

5

>

5

neer deze kleuren met ruwe materialen. _

N

Wa

dels,

N

IN

zoals hout, riet en rotan en je creëert

N

&

heel makkelijk een warm en fris interieur.

7

|de

|

u

= ge

Be.

=

#.

4

ds:

fée

ie

ie

En

Ee

ik

ER

il

a

à

RS

Det

te

a

ai

ea

N

ZACHTE

er

ER

LT

ara

ES

un

‘4,=

=

Nu

Se

se

mis

NER

pn

Pa

LS

ni

EINS

2

il

_ VORMEN

no

See

=

rd

B

FL

1

os

De

Pan

EEN

Na

FL

u

:

en Tadren

Ÿ

r

eye

Ra un

za

ie

ze

LAG

Ak

3

1/08

00

a

Sn

>:

0 x

El

=

eh

7

S

6

GER

100

ú

}

Ber;

à

A

N

dk

Pe

Ko

hij

ar

à%

We

$

ze)

À

"x

VB

3

.

I

a

N

Ki

EN

EN

f.

ES

À

&

2

5

Hr

A

2

ds

£

Fa

ES

zu

À

de,

+

Si

:

erstone

N

2

4

ze

Er

sel:

!

KE

|

=

N,

3

N

Fi

=

e

Bi

=

bu

|

N

N

iR

à 4

5

de

Er

N

se

Se

SE

fr

q

N

hu

re PPS kaa de ei ien

Hs

>

Er

D

N

N

a‘

À

sE;

(4

m.

B

Via leenbakker.nl zijn onze artikelen 24/7 te bestellen

N

fe

14 5e

LU

N

EN

Ae

À

ANS

Up EN

JC

M À

cf