Makro - Folder van 14.09.2022 tot 27.09.2022 - Pagina 51
Hier is pagina 51 van 51 pagina's van de Makro folder, geldig van 14.09.2022 tot 27.09.2022.Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Volgende PaginaAndere inhoud van deze pagina

Deze tekst wordt automatisch gegenereerd, dus deze kan fouten bevatten.

trekt. Pri

biedingen zijn onder voor!

oud van prij

zigingen en zetfouten en gelden zolang

en zijn exclusie

ttelijk

verpl

chte toesl

en.

Voor alle percentage-kortingen geldt: k

rting M

rdt bij de kassa verrekend. Voor 2° halve prijs geldt: per combinatie kan

de prijs ver

a

schillen. Bij de kassa

ot:

Ib

rag ver

ent

kassa

50% koi

Int

er het tota

wordt 25% korting over het

Voor 141 gratis gel

nd. Voor 2+1 gratis

geldt: per combinatie

n de pris vel

schillen. Bij de kassa

rdt 33.34% korting over het totaalbe:

errekend. Voor 2+2 gratis geldt: bij de kassa wordt

50%

r het

taalbedr

ve

kend. Voor 2-3 gratis geldt: bij

a wordt 60% korting

er h

aalbe:

jd. Voor

4 geldt:

per combinati

e kan de pri

sverschillen. Bij de kassa wor

3

korting over het totaalbet

jerrekend. Voor cashback geldt:

oor vool

arden zi

mal

nl/acties.

tr

nsacties

eden vol

er!

p-

en |

ings\

rwaarden

in METRO Cash&Carry Ne

de:

nd BV, ç

epone:

bij

n

nummer

6613,

Makr

os

ervice Cent

er: 0900-20:

00. De kosten we

belkosten. Ve

n

phand

gesprek bedra

n je gebruikeli

eningstij

enm

er, kijk op makro.nl